testimonials

Waar wij als bedrijf voor staan

peterkoudstaal

Geachte belangstellende,

Als je een ongeval overkomt staat je wereld op zijn kop. Tal van zaken moeten worden geregeld, vaak bestaat er onzekerheid of het letsel uiteindelijk volledig zal genezen. Een revalidatietraject, dat geruime tijd in beslag kan nemen, vangt aan.

Een ongeval heeft altijd financiële consequenties. Allereerst is er vaak de schade aan een vervoermiddel of schade aan kleding of andere materiële zaken.

Heeft het ongeval een wat grotere impact gehad dan kan er hulp in de huishouding nodig zijn of moeten er maatregelen worden getroffen – bijvoorbeeld in het geval van een zelfstandig ondernemer die letsel heeft opgelopen – om geen klanten kwijt te raken.

Er zijn mensen met een ‘buffer’ waaruit de eerste kosten na een ongeval kunnen worden opgevangen maar de meeste mensen beschikken niet over al te veel financiële reserves.

Ook als de schuldvraag rond het ongeval nog niet helemaal duidelijk is, is het vaak mogelijk om de tegenpartij ertoe te bewegen een voorschot te verstrekken waaruit de eerste kosten kunnen worden betaald.

Het is verstandig om je in de contacten met de tegenpartij te laten bijstaan door een deskundige. Een letselschade- expert is niet alleen deskundig op het gebied van het aansprakelijkheidsrecht maar een belangrijke taak van de expert is ook het maken van afspraken met de tegenpartij over het verdere verloop van de schadezaak.

Er zal medische informatie over het letsel moeten worden opgevraagd, eventueel contact worden gelegd met de werkgever of – in het geval er sprake is van toekomstschade – een contante-waardeberekening moeten worden gemaakt.

Het komt voor dat de tegenpartij van mening is dat de schade van een letselschade-klant niet volledig hoeft te worden vergoed. Wij beoordelen voor u of de argumenten van de tegenpartij, al dan niet redelijk zijn. Is dat laatste niet het geval dan ondernemen wij die actie die nodig is om de belangen van de klant veilig te stellen.

Een zorgelijke ontwikkeling van de laatste tijd is de opstelling van aansprakelijkheidsverzekeraars in whiplash-zaken. Steeds minder verzekeraars zijn bereid om ‘toekomstschade’ te betalen ook al is het slachtoffer geruime tijd arbeidsongeschikt door deze klachten.

De schikkingsvoorstellen waarmee verzekeraars in deze zaken komen gaan uit van te lage bedragen, soms grenzen voorstellen van verzekeraars aan het belachelijke.

Wij zien het niet alleen als een taak van ons bureau maar ook van alle belangenbehartigers in letselschade-zaken om zich hier tegen te verzetten en die acties te ondernemen die nodig zijn om dit tij te keren. Wij zullen in de voor ons liggende maanden met een aantal initiatieven komen om verzet binnen de beroepsgroep te mobiliseren.

In de tussentijd adviseren wij slachtoffers in whiplash-zaken om niet akkoord te gaan met afwikkelingsvoorstellen waarbij geen of onvoldoende rekening is gehouden met ‘toekomstschade’, daar waar deze er wel is.

Via deze pagina zal ik periodiek mijn visie geven op de ontwikkelingen rond ‘Letselschade in Nederland’. Een update van deze pagina zal worden aangekondigd in de sociale media. Vanzelfsprekend kunt u ook zo nu en dan langs surfen.

Met vriendelijke groet,

Peter Koudstaal

MELD UW LETSELSCHADE


AGENDA
CONTACT
0800 contact
SKYPE SUPPORT
My status