testimonials

HEEFT UW BEDRIJF LOONSCHADE?

 

Schadevergoeding voor de werkgever door letselschade van de werknemer

Is de arbeidsongeschiktheid van uw werknemer veroorzaakt door een ander?
Bijvoorbeeld als uw werknemer betrokken is geweest bij een verkeersongeval, de dupe is geworden van een geweldsdelict of is geconfronteerd met een medische fout.

Indien uw werknemer al dan niet tijdelijk arbeidsongeschikt raakt door toedoen van een ander, verhaalt Koudstaal & Kleijn voor u de geleden schade op de veroorzakende partij. Het gaat daarbij om de netto loonkosten en de re-integratiekosten.
 
Bedrijfsschade

Geconfronteerd worden met letselschade is ingrijpend, ook voor u als werkgever: zorgen om het welbevinden van uw werknemer, wijzigingen op de werkvloer en bovendien een loondoorbetalingsverplichting tot soms twee jaar. Daarbij komen dan nog de kosten van arbobegeleiding en re-integratie van uw werknemer. Al met al een behoorlijke bedrijfsschade. 

Letselverhalen verhaalt de netto loonkosten en re-integratiekosten

In Nederland is het sinds 1996 mogelijk om als gedupeerde werkgever de loonkosten op de veroorzakende partij te verhalen. Door een wetswijziging in 2008 kunnen ook de gemaakte re-integratiekosten worden verhaald.

Het verhalen van uw schade op de verantwoordelijke partij of diens verzekeraar gaat vaak gepaard met het nodige juridische en medische getouwtrek. Wij ontzorgen u, nemen u de hele papierwinkel uit handen, en realiseren adequaat een correcte vergoeding van uw schade. Intussen kunt u zich volledig blijven richten op uw bedrijfsvoering. 

Loonkosten verhalen? Fictief rekenvoorbeeld:

- Uw werknemer verdient een netto salaris van € 1.800,- per maand
- Deze werknemer loopt letsel op door toedoen van een ander
- Er is sprake van volledige arbeidsongeschiktheid gedurende negen maanden
- Totaal te vorderen schadevergoeding bedraagt, inclusief de geschatte re-integratiekosten
   circa € 27.500,- 

Cure and pay

Voor de kosten hoeft u het niet te laten: veelal wordt gewerkt op basis van cure and pay. Wij brengen pas kosten in rekening als de schadeclaim ook daadwerkelijk wordt gehonoreerd. In het algemeen zorgen wij ervoor dat de aansprakelijke partij ook deze kosten draagt.

Wij stellen ons graag aan u voor in een kosteloos en vrijblijvend kennismakingsgesprek, bij u of op ons kantoor. Voor het maken van een afspraak kunt u gratis bellen met 0800-4 044 044 en vragen naar Peter Koudstaal.

Heeft u een concrete zaak die u graag aan ons in behandeling wilt geven, vult u dan het onderstaande formulier in. 

 

 

U was/bent met ingang van:
(gedeeltelijk) arbeidsongeschikt door:
Anders, namelijk:
Einddatum arbeidsongeschiktheid (indien bekend)
Percentage arbeidsongeschiktheid:
Aansprakelijkheid erkend door veroorzaker?
Anders, namelijk:
Netto loon werknemer:
Anders, namelijk:
Bedrag netto loon:
Schatting netto re-integratiekosten:
Naam: *
Adres: *
Woonplaats: *
Contactpersoon:
Telefoonnummer: *
E-mail adres: *


AGENDA
CONTACT
0800 contact
SKYPE SUPPORT
My status